Estatut dautonomia de catalunya, Generalitat Catalunya

Libro: Estatut dautonomia de catalunya Autor: Generalitat Catalunya ISBN: 9788439371281 Fecha de publicacion: 26-julio-2006 Valoración:
(9) - 237 Comentarios

Para descargar este libro es necesario crearse una cuenta gratis

Sinopsis

Estatut d'Autonomia de Catalunya • Projecte d'Estatut d'Autonomia de Catalunya (anomenat de Sau) aprovat per l'Assemblea de Parlamentaris de Catalunya reunida a Barcelona el 29 de desembre de al Palau del Parlament. • Dictamen de la Comissió Constitucional del File Size: KB. Aquest Estatut garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han d’ésser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat. 2. Els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre les matèries següents, en els termes que determinin les. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en Cataluña y es competente, en los términos establecidos por la ley orgánica correspondiente, para conocer de los recursos y de los procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales y para tutelar los derechos reconocidos por el presente Estatuto. En todo caso, el Tribunal Superior de . Estatut d'autonomia de Catalunya TÍTOL I Dels drets, deures i principis rectors CAPÍTOL I Drets i deures de l’àmbit civil i social Article Drets en l’àmbit laboral 1. Els treballadors tenen dret a formar-se i promoure’s professionalment i a accedir de manera gratuïta als serveis públics d’ocupació. 2. Les persones excloses del mercat de treball perquè no han pogut accedir. L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC), igual que els estatuts de la resta de comunitats autònomes, és una disposició normativa que la Constitució espanyola (CE) configura amb els trets bàsics següents: • L’estatut és la norma constitutiva de la comunitat autònoma, ja que, com esFile Size: KB. Projecte d'Estatut d'Autonomia de Catalunya de ; Estatut d'Autonomia de Catalunya de ; Estatut d'Autonomia de Catalunya de ; Estatut d'Autonomia de Catalunya de La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 7 juny a les El text està disponible sota la Llicència de Creative Commons Reconeixement i Compartir-Igual; es poden aplicar termes addicionals. Vegeu. L’Estatut d'Autonomia de Catalunya és la norma institucional bàsica de Catalunya desenvolupada d'acord amb el que s'estableix al títol vuitè de la Constitució espanyola de Té, doncs, caràcter i rang de llei orgànica.A l'Estatut reformat de se l'anomena també informalment Estatut de Miravet perquè va ser a Miravet, a la Ribera d'Ebre on es van reunir parlamentaris catalans Abast territorial: Catalunya. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de , oficialment Estatut de Catalunya i anomenat popularment Estatut de Núria, fou el primer estatut d'autonomia redactat a facundoalbiero.com caràcter sobiranista, l'estatut fou impulsat pel llavors president de la Generalitat, Francesc Macià, i aprovat en referèndum pel 99% dels votants. L'avantprojecte de l'Estatut va ser enllestit el 20 de juny de Tipus: estatut d'autonomia.  · Text íntegre de l'Estatut d'autonomia de Catalunya aprovat el 19 de juliol i enllaços a les traduccions a nou idiomes. Sentència STC 31/, de 28 de juny de Obre en una nova finestra. Sentència que resol el recurs d'inconstitucionalitat i modifica el text estatutari. 2. 2. · l’Estatut d’autonomia de Catalunya, classificats en les categories que s’analitzen seguidament. 1. Drets i deures de l’àmbit civil i social. Al capítol I —el més prolix de tot el títol—, es descriuen els drets i les obligacions de l’anomenat àmbit civil i social següents:File Size: KB.  · Estatut d'Autonomia de Catalunya • Projecte d'Estatut d'Autonomia de Catalunya (anomenat de Sau) aprovat per l'Assemblea de Parlamentaris de Catalunya reunida a Barcelona el 29 de desembre de al Palau del Parlament. • Dictamen de la Comissió Constitucional del Congrés dels Diputats aprovat el 13 d'agost de • Projecte aprovat a Catalunya per referèndum popular File Size: KB. >Page précédente: Dylan dog vol. 24. Safará
Page suivante: El ojo del centauro, cronicas de la mente i