Transformacions geomètriques, Rosa Sensat

Libro: Transformacions geomètriques Autor: Rosa Sensat ISBN: 9788492748136 Fecha de publicacion: 31-julio-2017 Valoración:
(9) - 195 Comentarios

Para descargar este libro es necesario crearse una cuenta gratis

Sinopsis

Transformacions geomètriques. Recordem que dins de les transformacions geomètriques tenim: – ISOMÈTRIQUES: mateixa forma, dimensions i angles. Són tots els moviments en el pla: translació, gir, simetria axial i simetria central.-ISOMÒRFIQUES: mateixa forma i angles, però hi ha proporcionalitat entre les seves dimensions. Són la semblança i l’homotècia. Aplicacions de les. Transformacions geomètriques: Poligons: Circumferències tangents i enllaços: Corbes tècniques i corbes còniques: Políedres i cossos de revolució: Projeccions: Sistema dièdric: Dibuix industrial: . 1. Transformacions geomètriques Una transformació geomètrica T transforma, segons un criteri determinat, cada punt P del pla en un altre punt P'. Per exemple: els punts A i B són transformats desplaçant-los segons un vector donat v (aquest és el criteri de transformació emprat en aquest cas). Transformacions geomètriques Isometries De totes les transformacions que podem tenir en l espai euclidià, considerarem ací aquelles que conserven el mòdul ; aquestes transformacions s . TEMA 11 Transformacions geomètriques Com dibuixar angles de 60° amb regle i compàs Vegem el procés: Així es traça un angle de 60° de vèrtex V i costat l. ACTIVITATS 1 Dibuixa en el teu quadern, ajudant-te del compàs, alguns angles de 60°. La corda d’un arc de 60° (obertura del compàs) és igual al radi amb què s’ha traçat. l V 60° l V l V. Com traçar angles rectes sobre. TRANSFORMACIONS GEOMÈTRIQUES. Autor: Eduard Ortells. Construcció (regle i transportador) Simetria central. Simetria axial. Polígons i girs. Simetria, gir i translació d'una figura. Següent. Construcció (regle i transportador) Nous materials. Estudi del pendent d'una funció TVM; MA2PAUJO_1; APROXIMACIÓ DE PI MITJANÇANT POLÍGONS INSCRITS ; Funció lineal. . Transformacions geomètriques Operacions que permeten deduir una nova forma geomètrica (homòloga) a partir d'una altra d'inicial. Quan en una transformació l'element original i el seu homòleg. Transformacions geomètriques. Recordem que dins de les transformacions geomètriques tenim: – ISOMÈTRIQUES: mateixa forma, dimensions i angles. Són tots els moviments en el pla: translació, gir, simetria axial i simetria central.-ISOMÒRFIQUES: mateixa forma i angles, però hi ha proporcionalitat entre les seves dimensions. Són la semblança i l’homotècia. Són transformacions geomètriques, per exemple, la interpolació, que augmenta el nombre de píxels d'una imatge, la delmació, que el redueix, o la rotació, que gira la imatge un determinat angle. Podem interpretar aquest tipus de transformació com un canvi del punt d'observació de la imatge; per exemple, si augmentem la imatge és com si ens hi acostéssim, i si la reduïm és com si ens n'allunyéssim. 1. TRANSFORMACIONS GEOMÈTRIQUES. Isomètriques; Isomòrfiques; Anamòrfiques; 2. CENTRE RADICAL. Les transformacions geomètriques són operacions que permeten deduir una nova forma geomètrica (homòloga) a partir d'una altra d'inicial. Quan en una transformació l'element original i el seu. >Page précédente: ZOMBILLENIUM 1
Page suivante: La teología a debate